Technische informatie over ondervloeren

Egaliserend vermogen

Egaliserend vermogen

Een ondergrond, beton of hout, is nooit geheel vlak en vertoont plaatselijk kleine hoogteverschillen. Een zachte ondervloer zorgt ervoor dat er redelijk uitgevlakt wordt en de kleine hoogteverschillen (puntjes op de beton) geen nadelige gevolgen met zich meebrengen.

De densiteit (sterkte) van de ondervloer is hierbij van belang. Kies altijd een ondervloer waarvan de densiteit vermeld staat op de verpakking.

Vochtwerend vermogen (dampdichtheid)

Vochtwerend vermogen (dampdichtheid)

Een juiste ondervloer kan ervoor zorgen dat optrekkend vocht (met name in nieuwbouw en op begane grond) geen invloed heeft op de bovenvloer.

Alleen de term 'vochtwerend' of 'dampdicht' op de verpakking van een ondervloer is niet voldoende. De norm hiervoor is de Sd-waarde. Deze moet bekend en vermeld zijn. Is de Sd-waarde meer dan 100m, dan is een ondervloer voldoende dampdicht. Is de Sd-waarde minder dan 100m, dan wordt een extra vochtscherm, bijvoorbeeld een losse PE folie van minimaal 150 micron, om mogelijke problemen te voorkomen, aanbevolen.

Contactgeluid

Contactgeluid

Contactgeluid is de geluidsoverdracht tussen 2 ruimten. In Nederland geldt een speciale norm voor contactgeluidisolatie, die opgesteld is door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). In appartementen en bovenwoningen is een contactgeluidverbetering van 10 dB verplicht. Niet meer en niet minder.

In praktijk komt het wel eens voor dat een vereniging van eigenaren (VVE) harde vloerbedekking verbiedt of meer dan 10dB eist. Dit kan en mag niet. Iedereen mag zonder probleem een harde vloerbedekking gebruiken, zolang maar aan de 10dB eis voldaan wordt.

De contactgeluidverbetering wordt gemeten conform NEN-EN-ISO 140-8 en NEN-EN-ISO 717:2 aangeduid met ΔLlin. Een duidelijke splitsing moet gemaakt worden. Normaal zijn appartementen voorzien van een vaste betonvloer. Hier geldt dan de 10dB norm die veelal door TUV gecertificeerd wordt.
Sinds 2010 wordt een nieuwbouw appartement veelal voorzien van een zwevende betonvloer. Hier geldt het TUV certificaat/label niet. Deze constructie kan bij een geaccrediteerd testcentrum nog niet getest worden, alleen in praktijksituaties.
Een zwevende betonvloer verhoudt zich compleet tegenovergesteld met een vaste betonvloer. Daardoor zijn de ondervloeren ook verschillend.

Een 10dB ondervloer wordt altijd getest in combinatie met een bepaalde harde vloerbedekking, dus laminaat of PVC of parket. Enkel deze geteste combinatie is dan geldend. Dus als een ondervloer een 10dB label heeft, getest i.c.m. een laminaatvloer, dan geldt de 10dB niet vanzelfspreken ook voor PVC en/of parketvloeren.

Loopgeluid of reflectiegeluid

Loopgeluid of reflectiegeluid

Loopgeluid is het geluid in de ruimte. Door dit geluid zoveel mogelijk te dempen wordt een fijnere leefomgeving gecreëerd. Hiervoor zijn weer andere soort, vaak zware ondervloeren, geschikt.

Loopgeluid is contrasterend met contactgeluid. Des te beter het ene, des te slechter het andere.

Ondervloeren bij vloerverwarming en vloerkoeling

Ondervloeren bij vloerverwarming en vloerkoeling

Vloerverwarming is een hot item en wordt steeds meer toegepast. Dit geldt ook voor vloerkoeling. Bij toepassing van een verkeerde ondervloer, wordt het rendement van de vloerverwarming verlaagd. De thermische weerstand van de ondervloer en bovenvloer (harde vloerbedekking) is bepalend.
Als de vloerverwarming (traditioneel systeem) als hoofdverwarming gebruikt wordt, dan mag de warmteweerstand (R-waarde) van de ondervloer en harde vloerbedekking niet meer dan 0,15 m²K/W bedragen. Is de waarde hoger, dan is er sprake van rendementsverlies en/of opwarmingsvertraging. Als de vloerverwarming enkel bijverwarming is, naast radiatoren, dan mag de R-waarde 0,17 m² K/W zijn.

Bij vloerverwamingsystemen op lage temperatuur, mag de R-waarde niet meer dan 0,09 m² K/W zijn.

Vloerkoeling is hetzelfde principe als vloerverwarming. Hieroor is ook de R-waarde van belang. Als een ondervloer geschikt is voor vloerverwarming, dan is deze dat ook voor vloerkoeling.

Belangrijk is dus de vermelding van de R-waarde op de verpakking van de ondervloer.

onder vloeren ondervloeren plafond parket laminaat pvc vloeren plafondplaten parketvloer ondervloeren
www.dejuisteondervloer.nlAdres: Stikker 28 | 5721 VD Asten | Tel: +31 (0) 493 69 39 06 | Fax: +31 (0) 493 69 39 37